Show simple item record

dc.contributor.author Козуб, Г. О.
dc.contributor.author Смагіна, О. О.
dc.date.accessioned 2018-06-18T20:33:31Z
dc.date.available 2018-06-18T20:33:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other УДК 519.61/64(076)
dc.identifier.other ББК 22.192p3
dc.identifier.other Ч-66
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2749
dc.description Козуб Г. О. Чисельні методи : метод. рек. до виконання лабораторних робіт для студ. спец. 6.050103 „Програмна інженерія” / Г. О. Козуб, О. О. Смагіна ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – 111 с. uk_UA
dc.description.abstract Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Чисельні методи” структуровано відповідно до розділів робочої програми курсу „Чисельні методи” кафедри інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка. Методичні рекомендації складаються з двох модулів. У першому модулі розглянуто наближене рішення рівнянь методом ітерацій, апроксимація експериментальних даних, прямі методи розв’язання систем лінійних рівнянь, ітераційні методи рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь, власні значення і власні вектори матриць. У другому – розглянуто питання інтерполяції і функції форми, методу cкінченних різниць вирішення звичайних диференціальних рівнянь, варіаційних методів рішення крайових задач та їх рішення методом скінченних елементів. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт призначено для студентів спеціальності „Програмна інженерія”, але можуть бути використані для навчання студентів будь-яких спеціальностей фізико-математичного та технічного профілю. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject інформаційні технології uk_UA
dc.subject програмування uk_UA
dc.title Чисельні методи uk_UA
dc.title.alternative Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів III курсу спеціальності 6.050103 „Програмна інженерія” uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account