Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Візантійські традиції музичного виховання в церковній обрядовості Київської Русі

Show simple item record

dc.contributor.author Лебединська, М. О.
dc.date.accessioned 2018-06-15T19:11:32Z
dc.date.available 2018-06-15T19:11:32Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 37.015.31:78:[7.033.2:2-53/-56]94(477)"085/134"(043.5)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2732
dc.description Лебединська М. О. Візантійські традиції музичного виховання в церковній обрядовості Київської Русі : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.01 ‒ загальна педагогіка та історія педагогіки / Марина Олександрівна Лебединська ; наук. кер. Ірина Василівна Цебрій ; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Полтава, 2018. - 254 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації вперше досліджено традиції візантійського музичного виховання в церковній обрядовості Київської Русі; визначено наукові підходи та основні площини висвітлення цієї проблеми у вітчизняній і зарубіжній історіографії; розкрито соціально-економічні, культурно-політичні й етнокультурні передумови становлення традицій християнського музичного виховання й відповідні їм зворотні та зустрічні тенденції; проаналізовано теоретико-практичні засади (основоположні принципи, методи та форми організації занять) музичного виховання у Візантії ІV – ІХ ст.; виявлено спільне та відмінне в традиціях музичного виховання та церковній обрядовості Візантії й Київської Русі, проаналізовано теорії «культурного діалогу», «трансплантації» та «пріоритетності слов’янської культури» у взаємодії візантійських і києвських традицій; показано дієвість києворуських традицій музичного виховання на сучасному етапі розвитку освіти в Україні на прикладі їхнього випереджально-розвивального значення в дошкільному та вищому закладах освіти. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка uk_UA
dc.subject музичне виховання uk_UA
dc.subject Київська Русь uk_UA
dc.title Візантійські традиції музичного виховання в церковній обрядовості Київської Русі uk_UA
dc.title.alternative Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account