Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Алфімова Валентина Миколайовича на дисертацію Кравченко Олени Іванівни „Теоретикометодологічні засади моделювання стратегічного розвитку університету”, подану до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 29.053.03 у Державному закладі „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account