Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Маркетингові дослідження як засіб диференціації освітніх послуг в системі післядипломної освіти педагогічного університету

Show simple item record

dc.contributor.author Літвякова, Н. В.
dc.date.accessioned 2018-06-14T20:10:53Z
dc.date.available 2018-06-14T20:10:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 37.012:37.018.46(043.5)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2724
dc.description Літвякова Н. В. Маркетингові дослідження як засіб диференціації освітніх послуг в системі післядипломної освіти педагогічного університету : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.06. – теорія і методика управління освітою / Наталія Василівна Літвякова ; наук. кер. Євген Миколайович Хриков ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2018. - 272 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертацію присвячено проблемі диференціації освітніх послуг системи післядипломної освіти педагогічного університету засобами маркетингових досліджень. На підставі аналізу засад ринково орієнтованого управління схарактеризовано роль зазначеної системи в структурі сучасних суспільно-економічних перетворень, розкрито генезис маркетингу як концепції зовнішньо орієнтованої управлінської діяльності, обґрунтовано зміст і механізми управління освітньою системою в умовах ринку. На засадах теорії управління освітніми системами та концепції маркетингу освітніх послуг оцінено наявний стан використання маркетингових досліджень з метою диференціації освітніх послуг. З урахуванням структури цільового маркетингу розроблено та впроваджено технологію диференціації освітніх послуг системи післядипломної освіти педагогічного університету засобами маркетингових досліджень. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject управління uk_UA
dc.subject освітні послуги uk_UA
dc.subject післядипломна освіта uk_UA
dc.subject маркетинг uk_UA
dc.subject вища освіта uk_UA
dc.title Маркетингові дослідження як засіб диференціації освітніх послуг в системі післядипломної освіти педагогічного університету uk_UA
dc.title.alternative Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account