Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Робочий зошит як засіб візуалізації при підготовці фахівців готельно-ресторанної справи

Show simple item record

dc.contributor.author Кашинська, О. Є.
dc.contributor.author Kashynska, O. Ye.
dc.date.accessioned 2018-06-12T21:25:48Z
dc.date.available 2018-06-12T21:25:48Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 378.147:640.4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2716
dc.description Кашинська О. Є. Робочий зошит як засіб візуалізації при підготовці фахівців готельно-ресторанної справи / О. Є. Кашинська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. пр. – Випуск 51 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. − С. 356−359. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто можливість використання робочого зошита як засобу візуалізації при підготовці фахівців готельно-ресторанної справи. Зазначено, що робочі зошити сприяють організації повторення, закріплення, узагальнення та систематизації знань студентів, формування в них спеціальних умінь та навиків з фахових дисциплін, а також дають змогу реалізовувати інноваційні методи та прийоми навчання, основою яких є використання візуалізації. Встановлено основні підходи до класифікації робочих зошитів та визначено основні аспекти впровадження робочого зошита в підготовку фахівців готельно-ресторанної справи. Розглянуто структуру та змістовне наповнення робочого зошита (в залежності від його призначення). З метою управління діяльністю студентів під час проведення різних видів навчальної діяльності, формування їх готовності до самоосвіти, створення бази для безперервної роботи з можливістю постійного підвищення кваліфікації автором був розроблений робочий зошит для студентів спеціальності „Готельно-ресторанна справа” з фахової дисципліни „Організація готельного господарства”. Основою даного зошита є різнорівневі вправи, більшість з яких передбачає роботу з візуальними об’єктами (структурно-логічні схеми, таблиці, опорні конспекти, опорні сигнали, моделі, графіки тощо), які допомагають раціонально розподілити пізнавальні завдання й види навчальної роботи. Робочий зошит охоплює 18 тем та складається з орієнтаційно-мотиваційної, операційно-виконавчої та рефлексивно-оцінної частини. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject робочий зошит uk_UA
dc.subject компетентність uk_UA
dc.subject готельно-ресторанна справа uk_UA
dc.subject фахова підготовка uk_UA
dc.subject візуалізація uk_UA
dc.title Робочий зошит як засіб візуалізації при підготовці фахівців готельно-ресторанної справи uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account