Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Матеріали особового походження як джерело із соціальної історії Південної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

Show simple item record

dc.contributor.author Кухлєв, А. С.
dc.date.accessioned 2018-05-24T22:23:35Z
dc.date.available 2018-05-24T22:23:35Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other УДК 930.2:94](477.6/.7)“1774/1917”
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2678
dc.description Кухлєв А. С. Матеріали особового походження як джерело із соціальної історії Південної України кінця XVIII – початку XX ст. : дис. на здобуття наук. ступ. канд. істор. наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Антон Сергійович Кухлєв ; наук. кер. Анна Володимирівна Гедьо ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ; МОН України. – Вінниця, 2017. - 233 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертація присвячена аналізу, оцінці та використанню комплексу матеріалів особового походження як джерела із соціальної історії Південної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. та виявлення їхнього інформативного потенціалу. Проведено роботу щодо пошуку, класифікації та публікації матеріалів особового походження із соціальної історії Південної України. Зроблено висновок про їхні репрезентативність, автентичність, інформативність, простежено еволюцію та з’ясовано специфіку публікацій джерел. Аналіз матеріалів особового походження дозволив визначити напрями історичного реконструювання господарського, духовного та повсякденного життя Півдня України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Водночас ці наративні матеріали мають певні особливості та різний ступінь достовірності інформації, а тому вимагають критичного осмислення, використання цілого комплексу інструментів об’єктивного джерелознавчого аналізу. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject Південна Україна uk_UA
dc.subject листування uk_UA
dc.subject історія uk_UA
dc.subject щоденники uk_UA
dc.subject господарство uk_UA
dc.subject культура uk_UA
dc.title Матеріали особового походження як джерело із соціальної історії Південної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. uk_UA
dc.title.alternative Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account