Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Genre and Style Originality of English Novels (Жанрово-стильова своєрідність англомовних романів)

Show simple item record

dc.contributor.author Биндас, О. М.
dc.date.accessioned 2018-04-08T17:58:47Z
dc.date.available 2018-04-08T17:58:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 82-1/-9:82-31=111
dc.identifier.other Б 62
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2516
dc.description Биндас О. М. Genre and Style Originality of English Novels : навч.-метод. посіб. для магістрантів спец. «Мова і література (англійська)» ВНЗ ден. та заочн. форм навч. / Олена Миколаївна Биндас ; ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Полтава : Вид-во ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2018. – 158 с. – англ. мовою. uk_UA
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник містить комплект навчальних матеріалів з авторського курсу «Жанрово-стильова своєрідність англомовних романів», а саме: теоретичний матеріал, плани семінарських занять та рекомендовану літературу для підготовки до них; систему вправ для самостійної роботи магістрантів і проведення семінарських занять та тести до курсу. Посібник адресовано магістрантам першого року навчання спеціальності 014.02 «Середня освіта. Мова і література (англійська)» вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject літературознавство uk_UA
dc.subject англійська мова uk_UA
dc.subject англійська література uk_UA
dc.title Genre and Style Originality of English Novels (Жанрово-стильова своєрідність англомовних романів) uk_UA
dc.title.alternative Навчально-методичний посібник для магістрантів вищих навчальних закладів спеціальності 014.02 «Середня освіта. Мова і література (англійська)» денної та заочної форм навчанн uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account