Show simple item record

dc.contributor.author Колосов, А. М.
dc.contributor.author Прус, Н. В.
dc.date.accessioned 2018-04-06T21:06:15Z
dc.date.available 2018-04-06T21:06:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.other УДК 65.01(075.8)
dc.identifier.other ББК 60.8я73
dc.identifier.other К61
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2491
dc.description Колосов А. М. Теорія організації: навч. посіб. / А. М. Колосов, Н. В. Прус; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». –– Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2014. –– 213 с. uk_UA
dc.description.abstract Навчальний посібник передбачений для викладання лекцій, використання під час проведення практичних занять та самостійної роботи студентів у процесі вивчення дисципліни «Теорія організації» відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 030601 «Менеджмент». Матеріали посібника, спрямованого на викладення питань теорії організації, вміщено в дев’яти темах відповідно до програми дисципліни, схваленої президією НМК Міністерства науки і освіти України 09.11.2011 року, протокол № 24. Матеріали до кожної теми подано за структурою: лекційний мате-ріал, приклади застосування теоретичних положень у практичній діяльності підприємств, питання для самоперевірки засвоєння матеріалу, література. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject організація uk_UA
dc.subject організаційний процес uk_UA
dc.subject самоорганізація uk_UA
dc.subject організаційна культура uk_UA
dc.title Теорія організації uk_UA
dc.title.alternative навчальний посібник uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account