Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Соціокультурні технології викладання іноземних мов

Show simple item record

dc.contributor.author Шехавцова, С. О.
dc.date.accessioned 2018-03-26T19:01:05Z
dc.date.available 2018-03-26T19:01:05Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 316.61:[37.091.33:81`243]
dc.identifier.other Ш54
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2441
dc.description Шехавцова С. О. Соціокультурні технології викладання іноземних мов: навч.-метод. посіб. для магістрантів закладів вищої освіти / С. О. Шехавцова ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Старобільськ-Полтава : ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2018. – 117 с. uk_UA
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник містить комплект освітніх матеріалів з авторського курсу «Соціокультурні технології викладання іноземних мов», зокрема теоретичний матеріал, плани семінарських занять та рекомендовану літературу для самостійної підготовки; питання до самоконтролю магістрантів і проведення семінарських занять, глосарій та тестові завдання до курсу. Посібник призначено для магістрантів спеціальностей 035 «Філологія. Мова і література (англійська)» і 014.02 «Середня освіта. Мова і література (англійська)» закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject іноземні мови uk_UA
dc.subject викладання матеріалу uk_UA
dc.subject соціокультурні технології uk_UA
dc.subject освітні технології uk_UA
dc.title Соціокультурні технології викладання іноземних мов uk_UA
dc.title.alternative Навчально-методичний посібник для магістрантів закладів вищої освіти uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account