Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Теорія та методика соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу

Show simple item record

dc.contributor.author Білик, О. М.
dc.date.accessioned 2018-02-27T19:47:44Z
dc.date.available 2018-02-27T19:47:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 378.013.42.091.212-054.6:316.614.5](477)(043.3)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2355
dc.description Білик О. М. Теорія та методика соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук. за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка / О. М. Білик ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченкаˮ. – Старобільськ, 2018. - 44 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертацію присвячено проблемі соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу інформаційного суспільства. У роботі здійснено узагальнення специфіки соціалізації в соціокультурному просторі інформаційного суспільства, визначено особливості соціалізації студентів, схарактеризовано іноземних студентів як об’єктів соціалізації в соціокультурному просторі України. Надано характеристику соціалізації (соціальної адаптації, соціальної інтеграції, соціальної індивідуалізації) іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі ВНЗ, акцентовано увагу на її специфіці, визначено оптимальну структуру та роль освітньо-культурного середовища вищого навчального закладу у створенні сприятливих умов для гармонізації соціалізації іноземних студентів. Обґрунтовано соціально-педагогічний супровід як вид соціально-педагогічної діяльності, спрямований на оптимізацію соціалізаційних процесів іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі ВНЗ. Розроблено структурно-функціональну модель соціально-педагогічного супроводу соціалізації іноземних студентів. Як результат соціально-педагогічного супроводу соціалізації іноземних студентів схарактеризовано соціальність, що реалізується в міжкультурному та соціально-професійному складниках. Доведено ефективність розробленої структурно-функціональної моделі щодо розвитку рівня соціальності іноземних студентів під час упровадження соціально-педагогічного супроводу в освітньо-культурному середовищі ВНЗ. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject соціально-педагогічний супровід uk_UA
dc.subject інформаційне суспільство uk_UA
dc.subject соціокультурний простір uk_UA
dc.subject освітньо-культурне середовище uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.subject інтеграція uk_UA
dc.subject адаптація uk_UA
dc.subject індивідуалізація uk_UA
dc.title Теорія та методика соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account