Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Підготовка майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку

Show simple item record

dc.contributor.author Батьо, М. З.
dc.date.accessioned 2018-02-27T19:26:59Z
dc.date.available 2018-02-27T19:26:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 378.011 .3-051:373.2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2354
dc.description Батьо М. З. Підготовка майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук.ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (01 - Освіта / Педагогіка) / М. З. Батьо ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. - 21 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації обґрунтовано теоретичні засади особистісно зорієнтованої професійної підготовки майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. Здійснено лінгводидактичний і психолого-педагогічний аналіз поняття „художньо-мовленнєва діяльність”, визначено критерії, показники та рівні готовності майбутніх вихователів до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. Теоретично обґрунтовано та розроблено технологію особистісно зорієнтованої підготовки майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей, яка складається з концептуального, змістовного і процесуального компонентів та реалізується у чотири етапи: емоційно-творчий, вітагенний, когнітивний, методичний. Експериментально перевірено й доведено ефективність розробленої технології, орієнтованої на створення емоційно-творчого контексту підготовки студентів до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей, занурення студентів в активно-творчу художньо-мовленнєву діяльність, забезпечення інтеграції видів художньо-мовленнєвої діяльності у професійній підготовці майбутнього вихователя, введення у програми педагогічних практик завдань з розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку, застосування текстоцентризму у підготовці майбутнього вихователя до художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.subject дошкільнята uk_UA
dc.subject майбутні вихователі uk_UA
dc.subject мовленнєва діяльність uk_UA
dc.title Підготовка майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account