Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Джерела до вивчення історії остарбайтерів з Донеччини

Show simple item record

dc.contributor.author Мармілова, О. С.
dc.date.accessioned 2018-02-01T20:40:10Z
dc.date.available 2018-02-01T20:40:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 94(477.6)-054.74
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2305
dc.description Мармілова О. С. Джерела до вивчення історії остарбайтерів з Донеччини : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / О. С. Мармілова ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченко», МОН України. – Старобільськ, 2018. - 22 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації на основі опрацювання архівних та опублікованих джерел, а також усних інтерв’ю, записаних автором, здійснено комплексне джерелознавче дослідження історії остарбайтерів з Донеччини: стан її наукової розробки, структура і видовий склад джерельної бази, методи та прийоми роботи з різними видами джерел, їхні інформативні та інтерпретативні можливості, а також перспективні напрямки подальших досліджень. Складність і своєрідність дослідження – у реалізації зовнішньої і внутрішньої критики різноаспектних письмових джерел. Розкрито особливості нормативно-правових, діловодних та наративних джерел, проведено порівняльний аналіз нормативно-правових актів та справочинних матеріалів німецького і радянського походження, виділено спільні та відмінні риси, характерні для документів обох тоталітарних держав. Доведено, що проаналізовані джерела дозволяють всебічно дослідити тему остарбайтерів з Донеччини. Інформація, репрезентована в джерелах, що досліджено, є унікальною і значно доповнює джерельну базу новітньої історії України. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject нормативні документи uk_UA
dc.subject історичні джерела uk_UA
dc.subject Донеччина uk_UA
dc.subject Третій Рейх uk_UA
dc.subject нормативні джерела uk_UA
dc.subject примусова праця uk_UA
dc.subject довідкові матеріали uk_UA
dc.title Джерела до вивчення історії остарбайтерів з Донеччини uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account