Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Писемні джерела з історії збереження української архівної та музейної спадщини в еміграції (1920-і –кін. 1980-х рр.)

Show simple item record

dc.contributor.author Сорокіна, О. С.
dc.date.accessioned 2018-02-01T20:31:42Z
dc.date.available 2018-02-01T20:31:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn УДК 930 (477):314.151.3-054.72 «1920/1980»
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2304
dc.description Сорокіна О. С. Писемні джерела з історії збереження української архівної та музейної спадщини в еміграції (1920-і – кін. 1980-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. історич. наук за спеціальністю : 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / С. О. Сорокіна ; наук. кер. І. С. Михальський ; ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» МОН України. – Старобільськ, 2017. - 337 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації здійснено всебічний аналіз писемних джерел щодо культурницької діяльності української еміграції зі збирання та збереження архівної та музейної спадщини в еміграції (1920-і – кін. 1980-х рр.), проаналізовано стан наукової розробки проблеми, визначено склад комплексу документів, охарактеризовано його повноту й репрезентативність, запропоновано класифікацію джерел. У роботі розглянуто історіографію з теми дослідження. Здійснено джерелознавчу критику джерел, проаналізовано та введено до наукового обігу невідомі раніше документи з діяльності української еміграції по збереженню архівної та музейної спадщини. Визначено гносеологічну цінність та інформаційний потенціал означених джерел, досліджено ступінь їх достовірності, установлено прогалини в джерельному комплексі з історії діяльності української еміграції по збереженню архівної та музейної спадщини, окреслено значення неактуалізованих джерел для подальшого дослідження проблеми. Особливу увагу приділено джерелам офіційного походження, подано їхню класифікацію, визначено особливості кожної з груп джерел і їхня наукова значущість. Досліджено матеріали пресових видань української еміграції та закордонної преси. Визначено роль використання окремих груп джерел особового походження в процесі вивчення історії культурницької діяльності української еміграції по збереженню архівної та музейної спадщини (1920-і – кін. 1980-х рр.). uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject еміграція uk_UA
dc.subject діаспора uk_UA
dc.subject історичні джерела uk_UA
dc.subject архівна справа uk_UA
dc.subject музейна справа uk_UA
dc.title Писемні джерела з історії збереження української архівної та музейної спадщини в еміграції (1920-і –кін. 1980-х рр.) uk_UA
dc.title.alternative дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account