Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки 

Show simple item record

dc.contributor.author Гирка, І. В.
dc.date.accessioned 2017-12-12T19:31:14Z
dc.date.available 2017-12-12T19:31:14Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other УДК 378.011.3-051:004]:005.336 (043.5)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2199
dc.description Гирка І. В. Управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки : дис. на здобуття наук.ступ. канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / Ірина Володимирівна Гирка ; наук. кер. Харківська Алла Анатоліївна; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2017. - 238 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертаційну роботу присвячено проблемі управління формуванням ПК МУІ в процесі фахової підготовки. У роботі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено базове поняття «управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики» й поняття: «професійна компетентність майбутніх учителів інформатики», «формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики». Визначено критерії, показники та рівні ефективності управління формуванням ПК МУІ в процесі фахової підготовки. Теоретично обґрунтовано структурнофункціональну модель системи управління формуванням ПК МУІ у процесі фахової підготовки. Створено управлінсько-інформаційний простір «Управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки» та методичні рекомендації на допомогу викладачам і майбутнім учителям інформатики щодо управління формуванням ПК в процесі фахової підготовки. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject професійна компетенність uk_UA
dc.subject майбутні вчителі uk_UA
dc.subject фахова підготовка uk_UA
dc.subject інформатика uk_UA
dc.title Управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки  uk_UA
dc.title.alternative Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account