Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Adaptive Organization – Management Tool in Variable Environment

Show simple item record

dc.contributor.author Коlоsоv, A. M.
dc.date.accessioned 2015-11-25T09:40:50Z
dc.date.available 2015-11-25T09:40:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.other UDC 005.1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/218
dc.description Adaptive Organization - Management Tool in Variable Environment / A.M. Коlоsоv // Економічний вісник Донбасу. — 2014. — № 4(38). — С. 12-19. uk_UA
dc.description.abstract The article argues the notion of adaptive organization as the tool for management enterprises in variable environment. In an increasingly unstable market environment the need for decisive restructuring of enterprise management systems, perfection of all management functions, including the organization, which as a function of management, must adjust to changing conditions, that is to be adaptive. A main goal of adaptive organization of enterprise management systems is to overcome the functionalism. Thus the level of regulation the management process should decrease when variability of environment is growing. This inevitably raises the role of self-organization as in management process within enterprise as in chaotic processes in environment. If external circumstances dictate, the will of business owners or management of the companies must be to reorganize the company on the basis of decentralization. Objective parameters for assessing the need for the next step in the decentralization of the company is the share that in common transactions of the enterprise takes the unit. The current market environment is influenced of many unaccounted factors, but in the process of self-organization it moves to relatively stable states called attractors. Formally the evolution of such systems can be described by means of so-called Poincare maps. Enough successful example of an attractor that show process of variable fluctuations in sales in a supermarket on weekdays is shown in the article. As a highly successful example of an attractor show process of variable fluctuations in sales in a supermarket on weekdays. The data of these attractors are the reliable tool for planning and organizing activities. У статті розкривається поняття адаптивної організації як інструменту управління підприємствами в мінливому середовищі. В умовах все більш нестабільного ринкового середовища зростає необхідність у рішучій реструктуризації систем управління підприємствами, удосконалення всіх функцій управління, включаючи організацію, яка, як функція управління, повинна пристосовуватися до мінливих умов, тобто бути адаптивною. Основна мета адаптивної організації системи управління підприємствами є подолання її надмірного функціоналізму. Тому рівень регламентації процесу управління повинен знижуватися в міру того, як мінливість навколишнього середовища зростає. Це неминуче підвищує роль самоорганізації, як в процесі управління всередині підприємства, так і в хаотичних процесах у навколишньому середовищі. Зміна зовнішніх умов має формувати у власників бізнесу або керуючих компаній волю до реорганізації підприємства на основі децентралізації. Об'єктивним параметром для оцінки необхідності наступного кроку в процесі децентралізації компанії стає частка, яку в загальному обсязі транзакцій підприємства виконує його окремий підрозділ. Поточне ринкове середовище формується під впливом багатьох неврахованих факторів, але в процесі самоорганізації воно рухається до відносно стійких станів, названих атракторами. Формально розвиток таких систем можна описати за допомогою так званого точкового відображення Пуанкаре. У статті представлений досить успішний приклад атрактора, який відображає процес самоорганізації коливань обсягів продажу в супермаркетах по днях тижня. Параметри подібних атракторів формують надійну базу для планування та організації діяльності підприємства в мінливому середовищі. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Вид-во ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject організація uk_UA
dc.subject інструменти управління uk_UA
dc.subject економіка uk_UA
dc.title Adaptive Organization – Management Tool in Variable Environment uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account