Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу

Show simple item record

dc.contributor.author Ульченко, Ю. В.
dc.date.accessioned 2017-11-23T22:24:57Z
dc.date.available 2017-11-23T22:24:57Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other УДК [(027:004):378.09](043.3)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2180
dc.description Ульченко Ю. В. Управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Ю. В. Ульченко ; ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2017. - 22 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертацію присвячено дослідженню актуальної проблеми управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу. Розкрито сутність, роль та місце електронної бібліотеки як складника інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу. З’ясовано ступінь дослідженості проблеми в міждисциплінарному контексті з урахуванням сутнісних ознак понять „управління”, „розвиток”, „електронна бібліотека”. Схарактеризовано критерії, показники оцінювання ефективності управління розвитком електронної бібліотеки вищого навчального закладу. Наведено результати аналізу реального стану управління розвитком електронних бібліотек вищих навчальних закладів України на сучасному етапі. Теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та експериментально перевірено систему управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі ВНЗ. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject електронна бібліотека uk_UA
dc.subject вищі навчальні заклади uk_UA
dc.subject освітнє середовище uk_UA
dc.subject управління розвитком uk_UA
dc.subject інформаційне середовище uk_UA
dc.title Управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account