Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Державно-громадські засади управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні

Show simple item record

dc.contributor.author Гончарук, В. В.
dc.date.accessioned 2017-11-20T20:46:50Z
dc.date.available 2017-11-20T20:46:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other УДК 371.01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2169
dc.description Гончарук В. В. Державно-громадські засади управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні : автореф. дис. на здобуття наук.ступ. канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / В. В. Гончарук ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченкаˮ. – Старобільськ, 2017. - 21 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертація присвячена проблемі управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні на державно-громадських засадах. Визначено стан її дослідженості у науковій літературі, уточнено зміст основних проблем і протиріч. З’ясовані обставини, які сприяють включенню (залученню) представників громадськості до управління ЗНЗ у регіоні. Уточнено зміст понять «державно-громадське управління ЗНЗ у регіоні», «управління розвитком ЗНЗ». Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель системи державно-громадського управління ЗНЗ у регіоні, в основу якої покладено концептуальні засади транспарентного функціонування органу державно-громадського управління ЗНЗ у регіоні, що ґрунтується на принципах демократичності, колегіальності, прозорості прийняття управлінських рішень, підзвітності органів управління перед територіальною громадою і засновником ЗНЗ, та Положення про державно-громадську раду з питань освіти в регіоні, яка формується на засадах збалансованості та паритетності громадськості та влади і складається з голови міста, представників громадськості, представницької влади, педагогічних працівників ЗНЗ. Розроблено методичні рекомендації щодо впровадження моделі системи державногромадського управління ЗНЗ у регіоні. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject управління навчальними закладами uk_UA
dc.subject управління розвитком uk_UA
dc.subject технології управління uk_UA
dc.subject органи управління uk_UA
dc.title Державно-громадські засади управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account