Show simple item record

dc.contributor.author Кокнова, Т. А.
dc.contributor.author Koknova, T. A.
dc.date.accessioned 2017-11-01T22:34:38Z
dc.date.available 2017-11-01T22:34:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other УДК 81:37.016:[003:001]:811.111
dc.identifier.other ББК 81.0 я73
dc.identifier.other K59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2131
dc.description Кокнова Т. А. The Basis of Academic English : навч.- метод. посіб. для студ. мовн.спец. / Тетяна Анатоліївна Кокнова; ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. – 195 с. uk_UA
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до стандартів модульно-рейтингової системи освіти. Навчальний матеріал подається у 2 модулях, які вміщують 14 тематичних блоків. В посібнику висвітлені сучасні тенденції наукового дискурсу англійською мовою. Матеріали навчально-методичного посібника та завдання сприяють оволодінню англійської мови як засобу опанування навичками наукового дискурсу, нормами наукового етикету та нормативами писемного виду мовленнєвої діяльності. Навчально-методичний посібник uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject англійська мова uk_UA
dc.title The Basis of Academic English uk_UA
dc.title.alternative навч.- метод. посіб. для студ. мовн. спец. uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account