Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Засоби вербалізації емоційного стану жінок у художньому тексті

Show simple item record

dc.contributor.author Шутова, Л. І.
dc.date.accessioned 2017-08-04T18:01:04Z
dc.date.available 2017-08-04T18:01:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other УДК 811.161.1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1991
dc.description Шутова Л.І. Засоби вербалізації емоційного стану жінок ухудожньому тексті / Л. І. Шутова // Лінгвістика : зб. наук. праць. - 2016. - " 1(34). - С. 100 - 109. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено аналізу способів вербалізації емоцій жінок – персонажів українського художнього прозового дискурсу. Емоційність – невід’ємна ознака психічного стану кожної особистості, проте ступінь її вияву, різні способи маніфестації цілого спектру емоцій відрізняються заознакою статі, що зумовлено соціокультурними та біологічними чинниками. У процесі дослідження було з’ясовано, що риси жіночого мовлення репрезентуються на різних рівнях мовної системи – фонетичному, лексичному, синтаксичному. У сфері вокалізму це – здатність жінок розтягувати наголошений голосний звук. Надмірний прояв почуттів реалізується за допомогою слів-інтенсивів і використанням лексем ізсуфіксами суб’єктивної оцінки, що мають позитивну й негативну семантику.Реакцією на зовнішні подразники у жінки є плач, природу якого дослідники вважають комунікативною. Аналіз показав збільшення схильності жінок до лихослів’я, що зумовлено результатом їхньої боротьби за рівноправ’я з чоловіками, намаганням заперечити свій низький (за стереотипними уявленнями) статус, переосмислити себе зпогляду чоловічих цінностей. Це знаходить вияв у використанні згрубілих слів, а також обсценної лексики. На рівні синтаксису емоційна збудженість жінки реалізована увигляді неповних, незакінчених речень. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject емоційність uk_UA
dc.subject гендер uk_UA
dc.subject художній текст uk_UA
dc.title Засоби вербалізації емоційного стану жінок у художньому тексті uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account