Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Роль методології у процесі розвитку науки

Show simple item record

dc.contributor.author Сич, Т.
dc.contributor.author Sych, T. V.
dc.date.accessioned 2017-07-31T06:39:16Z
dc.date.available 2017-07-31T06:39:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other УДК 001.8
dc.identifier.other ББК 87.256
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1984
dc.description Сич Т. Роль методології у процесі розвитку науки / Т. Сич // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – №14. – С.74 – 79. uk_UA
dc.description.abstract У статті описуються основні етапи розвитку науки і методології досліджень. Розуміння навколишньої дійсності, суті наукової проблеми та шляхів її вирішення досить часто залежить від світогляду науковця та адекватності методології. Розвиток науки невід’ємний від змін у методології пізнання. Метою статті є розгляд особливостей розвитку науки і методології у класичний, некласичний, постнекласичний періоди й визначення ролі методології. Автор розкриває передумови та основні риси етапів розвитку науки. Акцентується увага на змінах у науковому мисленні, у розумінні природи організації, принципів та методів пізнання. Аналізуються основні погляди щодо процесу та рушійних сил розвитку науки, нові підходи до методології наукового дослідження. Методологічними засадами дослідження є історико-генетичний, парадигмальний підходи щодо розгляду основних етапів розвитку науки та методології; методи аналізу, синтезу й узагальнення для визначення ролі методології у процесі розвитку науки. Висновки. Методологія відіграє інтеграційну роль між диференційованими науковими галузями. Сучасна системна методологія акумулює у собі досягнення класичної, некласичної та постнекласичної наук, в її основі стоїть системне мислення та інтерактивне моделювання. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject методологія uk_UA
dc.subject розвиток науки uk_UA
dc.subject методи дослідження uk_UA
dc.title Роль методології у процесі розвитку науки uk_UA
dc.title.alternative The role of methodology in the process of science advancement uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account