Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Формування деонтологічної культури майбутніх лікарів у навчально-виховному процесі медичного ВНЗ

Show simple item record

dc.contributor.author Євтушенко, Ю. О.
dc.date.accessioned 2017-05-31T20:50:59Z
dc.date.available 2017-05-31T20:50:59Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other УДК 378.461:614.253
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1873
dc.description Євтушенко Ю. О. Формування деонтологічної культури майбутніх лікарів у навчально-виховному процесі медичного ВНЗ : дис.на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Юлія Олександрівна Євтушенко ; наук. керівник С. В. Савченко; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2017. - 242 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертаційній роботі з’ясовано ступінь розробленості проблеми формування деонтологічної культури в майбутніх лікарів у процесі їхньої професійної підготовки в медичному ВНЗ з урахуванням наукових підходів до визначення сутності понять „деонтологія”, „культура”, „деонтологічна культура лікаря”. Розкрито сутність та структуру деонтологічної культури майбутніх лікарів, визначено критерії та показники її сформованості. Теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та експериментально перевірено педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх лікарів у навчально-виховному процесі медичного ВНЗ. Доведено доцільність інтеграції змісту навчальних дисциплін фахової підготовки майбутніх лікарів з метою формування їхніх деонтологічних знань, умінь та навичок; використання в процесі професійної підготовки студентів-медиків інтерактивних форм та методів навчання, активізації позааудиторної, самостійної та науково-дослідної роботи студентів вищих медичних закладів освіти з метою стимулювання мотиваційно-ціннісного складника деонтологічної культури майбутніх лікарів. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject деонтологія uk_UA
dc.subject майбутні лікарі uk_UA
dc.subject деонтологічна культура uk_UA
dc.subject навчально-виховний процес uk_UA
dc.subject вищі навчальні заклади uk_UA
dc.title Формування деонтологічної культури майбутніх лікарів у навчально-виховному процесі медичного ВНЗ uk_UA
dc.title.alternative Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account