Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Націєтворчі тенденції в новітній українській прозі для дітей та юнацтва на історичну тему

Show simple item record

dc.contributor.author Кизилова, В.
dc.date.accessioned 2017-05-27T20:22:23Z
dc.date.available 2017-05-27T20:22:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other УДК 821.161.2–93.09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1857
dc.description Кизилова В. Націєтворчі тенденції в новітній українській прозі для дітей та юнацтва на історичну тему / В. Кизилова // Літературний процес: методологія, імена, тенденції [Текст] : зб. наук. праць / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; ред. О. Є. Бондарева [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2016. - Вип. 7. – С. 90–95. - (Філологічні науки). uk_UA
dc.description.abstract У статті аналізуються жанрові модифікації повісті для дітей та юнацтва на історичну тему (пригодницько-фантастична повість, детектив, фетезі), художня специфіка, засоби активізації читацької уяви, версії репрезентації історичних знань, що позначаються на формуванні національної ідентичності читача. Важливе значення в історичному творі з посиленим пригодницьким компонентом має хронотоп, що часто набуває екстремальних рис. Прийом «часового зсуву», двоплановість зображення, міфологізація й містифікація простору увиразнюють іманентну сутність героїчних вчинків персонажів, дозволяють проектувати давноминулі події на сучасність. Головний герой, максимально наближений до реципієнта, доповнює моделювання історичних фактів власними уявленнями про них. Міфологічні образи та сюжети, інтертекстуальні компоненти породжують ланцюг історичних, естетичних, моральних ремінісценцій. Комунікативний код твору сприяє усвідомленню відповідних авторських акцентів, актуалізації важливого пізнавального матеріалу, що спонукає до набуття життєвого досвіду читачем, осмислення духовно-культурних витоків, формування національного світогляду, національної ідентичності в молодого покоління українців. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject національна свідомість uk_UA
dc.subject література для юнацтва uk_UA
dc.subject література для дітей uk_UA
dc.subject повісті uk_UA
dc.subject українська література uk_UA
dc.subject літературознавство uk_UA
dc.title Націєтворчі тенденції в новітній українській прозі для дітей та юнацтва на історичну тему uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account