Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Oddziaływanie wodoru na kształtowanie i odprowadzenie wiórów w obróbce skrawaniem stali wysokostopowych z użyciem ekologicznych cieczy smarująco-chłodzących

Show simple item record

dc.contributor.author Balitskii, А.
dc.contributor.author Hаwrilyuk, М.
dc.contributor.author Eliasz, J.
dc.contributor.author Balitska, W.
dc.contributor.author Коlеsnikоw, W.
dc.date.accessioned 2017-05-04T23:15:31Z
dc.date.available 2017-05-04T23:15:31Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.mechanik.media.pl/artykuly/oddzialywanie-wodoru-na-ksztaltowanie-i-odprowadzenie-wiorow-w-obrobce-skrawaniem-stali-wysokostopowych-z-uzyciem-ekologicznych-cieczy-smarujaco-chlodzacych.html
dc.identifier.uri http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/3064/Mechanika.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.identifier.uri http://www.mechanik.media.pl/artykuly/oddzialywanie-wodoru-na-ksztaltowanie-i-odprowadzenie-wiorow-w-obrobce-skrawaniem-stali-wysokostopowych-z-uzyciem-ekologicznych-cieczy-smarujaco-chlodzacych.html
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1758
dc.description Oddziaływanie wodoru na kształtowanie i odprowadzenie wiórów w obróbce skrawaniem stali wysokostopowych z użyciem ekologicznych cieczy smarująco-chłodzących / A. Balitskii, M. Hаwrilyuk, J. Eliasz, W. Balitska, W. Коlеsnikоw // Mechanik. – 2016. – N 10. – S. 1412-1413. - Режим доступу : http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.10.387. uk_UA
dc.description.abstract Ekologiczne ciecze smarująco-chłodzące, zawierające w swoim składzie olej słonecznikowy, podczas obróbki skrawaniem stali wysokostopowych (stosowanych w generatorach elektrowni cieplnych i jądrowych) polepszają chropowatość powierzchni oraz kształtowanie i odprowadzenie wiórów. Korzystne efekty stosowania tych cieczy wynikają m.in. z oddziaływania wodoru, który wydziela się przy ich destrukcji. Ecological cooling-lubricant liquids, which containing in its composition sunflower oil during machining of alloy steel (used in generators on forcible and nuclear power plants) improve the surface roughness, formation and chip removal facilitates the direct interaction of hydrogen, which arises during their destruction. Екологічно охолодження і мастильні рідини, що містять у складі соняшникової олії, при обробці високолегованих сталей (генератори, які використовуються в теплових електростанціях і ядерної) поліпшити шорсткість поверхні і утворення та чіп евакуацію. Переважні ефекти включають в себе рідину за рахунок взаємодія водню, яке виділяють в їх знищенні. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject водень uk_UA
dc.subject органічні рідини мастильно-охолоджуючі чіпи uk_UA
dc.title Oddziaływanie wodoru na kształtowanie i odprowadzenie wiórów w obróbce skrawaniem stali wysokostopowych z użyciem ekologicznych cieczy smarująco-chłodzących uk_UA
dc.title.alternative Влияние водорода на формирование и вывод чипов в легированной стали механической обработки с использованием экологических смазочных-охлаждающих жидкостей uk_UA
dc.title.alternative Вплив водню на формування і виведення чіпів в легованої сталі механічної обробки з використанням екологічних мастильних-охолоджуючих рідин uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account