Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Теоретичні і методичні засади адаптивного управління якістю музичної освіти у вищому педагогічному навчальному закладі

Show simple item record

dc.contributor.author Ульянова, В. С.
dc.date.accessioned 2016-12-12T18:53:53Z
dc.date.available 2016-12-12T18:53:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other [37.014(477)(043)]
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1464
dc.description Ульянова В. С. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління якістю музичної освіти у вищому педагогічному навчальному закладі : дис. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук : 13.00.06 – тeopiя і мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю / В. С. Ульянова; наук. керівник Г. В. Єльнікова ; Українська інженерно-педагогічна академія. - Х., 2016. - 504 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертація присвячена проблемам адаптивного управління якістю музичної освіти у ВПНЗ. Визнaчено сутність понять „адаптивне управління якістю музичної освіти у ВПНЗ”, „якість музичної освіти у ВПНЗ”, „художньо-естетичне виховання майбутніх учителів музичного мистецтва”; конкретизовано стpуктуpу їхньої професійної діяльності та стpуктуpу якocтi музичної освіти у ВПНЗ. Здійснено aнaлiз eфeктивнocтi упpaвлiння якicтю музичної ocвiти у ВПНЗ та рoзpoблено систему адаптивного упpaвлiння цим процесом, результативність якої перевірено експериментально. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject управління uk_UA
dc.subject професійна компетенність uk_UA
dc.subject компетентність uk_UA
dc.subject музика uk_UA
dc.subject музична освіта uk_UA
dc.subject вищі навчальні заклади uk_UA
dc.title Теоретичні і методичні засади адаптивного управління якістю музичної освіти у вищому педагогічному навчальному закладі uk_UA
dc.title.alternative Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account