Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Етнопедагогічні основи навчально-виховної роботи загальноосвітніх шкіл східноукраїнського регіону (60-90-ті роки ХХ століття)

Show simple item record

dc.contributor.author Єпіхіна, М. А.
dc.date.accessioned 2016-11-25T13:09:54Z
dc.date.available 2016-11-25T13:09:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other 373.1 (477. 52/.6) (043.5) «1960-1990»
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1413
dc.description Єпіхіна М. А. Етнопедагогічні основи навчально-виховної роботи загальноосвітніх шкіл східноукраїнського регіону (60-90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / М. А. Єпіхіна ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2016. - С. 23. uk_UA
dc.description.abstract Дисертацію присвячено виявленню особливостей і тенденцій розвитку етнопедагогіки та основних напрямів втілення етнопедагогічних ідей у практику роботи загальноосвітніх шкіл східноукраїнського регіону в 60-90-х рр. XX ст. У роботі розкрито історико-педагогічні передумови становлення та розвитку української етнопедагогіки, визначено її сутнісні характеристики, схарактеризовано чинники, що зумовили формування етнопедагогічних традицій в освітньому просторі східноукраїнського регіону, обґрунтовано періодизацію діяльності загальноосвітніх шкіл регіону в етнопедагогічному вимірі в 60-90-ті рр. ХХ ст. Визначено основні напрями втілення етнопедагогічних ідей у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл східноукраїнського регіону в 60-90-ті рр. ХХ ст. У зв’язку з цим схарактеризовано етнопедагогічні виміри навчального процесу, виявлено особливості використання етнопедагогічних ідей у виховній роботі загальноосвітніх шкіл східноукраїнського регіону, визначено етнопедагогічні аспекти підвищення кваліфікації вчителів Донбасу в досліджуваний період. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject педагогіка uk_UA
dc.subject фольклор uk_UA
dc.subject навчально-виховна робота uk_UA
dc.subject навчальні заклади uk_UA
dc.title Етнопедагогічні основи навчально-виховної роботи загальноосвітніх шкіл східноукраїнського регіону (60-90-ті роки ХХ століття) uk_UA
dc.title.alternative автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account