Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики

Show simple item record

dc.contributor.author Боярчук, О. Д.
dc.contributor.author Самчук, В. А.
dc.date.accessioned 2016-08-23T20:23:17Z
dc.date.available 2016-08-23T20:23:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.other [612.82+575](075.8)
dc.identifier.other 28.704я73+28.707.3я7
dc.identifier.other Б86
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1107
dc.description Боярчук О. Д., Самчук В. А. Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Боярчук, В. А. Самчук ; ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – 374 с. uk_UA
dc.description.abstract Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб визначити роль спадковості й факторів навколишнього середовища у формуванні ознак організму дитини; дати студентам необхідні знання про специфіку організму людини, закономірності його біологічного й соціального розвитку, функціональні можливості дитячого організму в різному віці, основні психофізіологічні механізми орієнтовної, пізнавальної й навчальної діяльності як фундаменту для вивчення психології й педагогіки. Навчальна дисципліна «Фізіологія (ВНД і вікова) з основами генетики» призначена для студентів 1-го курсу спеціальності «Дошкільна освіта» денної і заочної форм навчання. uk_UA
dc.description.sponsorship Міністерство освіти і науки України ; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject фізіологія людини uk_UA
dc.title Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики uk_UA
dc.title.alternative Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account