Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Категорія концепту в науковій теорії проф. А. С. Зеленька

Show simple item record

dc.contributor.author Кіреєнко, К. В.
dc.date.accessioned 2016-08-17T20:50:12Z
dc.date.available 2016-08-17T20:50:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.other 81’1(092)(477.51)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1093
dc.description Категорія концепту в науковій теорії проф. А. С. Зеленька / К. В. Кіреєнко // Наукові записки. Серія „Філологічні науки” / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – Кн. 3. – С. 52 – 56. uk_UA
dc.description.abstract Автор статті аналізує витлумачення категорії концепту професором А. С. Зеленьком в рамках розроблюваного ним синергетичного детермінізму. Увагу зосереджено на відмінному підході вченого до визначення концепту як синкретичного мовного елементу з різним співвідношенням номінативності й предикативності, денотативності й десигнативності. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher НДУ ім. М. Гоголя uk_UA
dc.subject лінгвістика uk_UA
dc.subject філологія uk_UA
dc.subject картина світу uk_UA
dc.subject навчальні заклади uk_UA
dc.title Категорія концепту в науковій теорії проф. А. С. Зеленька uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account