Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ у фольклорно-магічній картині світу французьких любовних замовлянь

Show simple item record

dc.contributor.author Кіреєнко, К. В.
dc.date.accessioned 2016-08-12T16:45:37Z
dc.date.available 2016-08-12T16:45:37Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.other 811.133.1’373.7:392
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1078
dc.description Аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ у фольклорно-магічній картині світу французьких любовних замовлянь / К. В. Кіреєнко // Studia Linguistica : збірник наукових праць. – Вип. 8. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 423 – 428. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто французькі любовні замовляння під кутом зору когнітивної лінгвістики з метою дослідження репрезентації в них концепту КОХАННЯ. Увагу зосереджено на аналізі аксіологічних ознак концепту КОХАННЯ у французькій фольклорно-магічній картині світу, встановлено їх кількість та відсоткову вагомість у структурі дослідженого концепту. Виокремлено такі особливості фольклорно-магічної картини світу як формальність фольклорної лексики, широка парадигматичність і узагальненість семантики фольклорного слова, семіотичність слова у фольклорі, персоніфікація, суміжність, аналогія. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject мовознавство uk_UA
dc.subject лінгвістика uk_UA
dc.subject концепт uk_UA
dc.subject картина світу uk_UA
dc.title Аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ у фольклорно-магічній картині світу французьких любовних замовлянь uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account