Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 124 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Відзив офіційного опонента Мазіна Василя Миколайовича на дисертацію Іванчикової Світлани Миколаївни "Формування культури здоров’я студентів засобами фітнесу в позааудиторній роботі вищого навчального закладу", представлену до спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" для захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освітиМазін, В. М.
2017Відгук офіційного опонента - кандидата педагогічних наук, доцента Пристинського Володимира Миколайовича на дисертацію Іванчикової Світлани Миколаївни "Формування культури здоров'я студентів засобами фітнесу в позааудиторній роботі вищого навчального закладу", що подана до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освітиПристинський, В. М.
2017Відзив офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Канішевської Любові Вікторівни на дисертацію Асланова Галандара Асдан огли «Формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів вищих медичних закладів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика вихованняКанішевська, Л. В.
2017Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Островерх Ольги Олександрівни про дисертацію Черкашина Олександра Віталійовича "Формування у молодших школярів знань про пожежну безпеку у виховній позакласній роботі", подану на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика вихованняОстроверх, О. О.
2017Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Асланова Галандара Асдан огли «Формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів вищих медичних закладів», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика вихованняЗолотарьова, О. В.
2017Відгук офіційного опонента про дисертацію Черкашина Олександра Віталійовича "Формування у молодших школярів знань про пожежну безпеку у виховній позакласній роботі", подану на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук заспеціальності 13.00.07 – теорія і методика вихованняЗеленов, Є. А.
2017Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Сорочан Тамари Михайлівни на дисертацію Гош Вікторії Євгенівни "Проблеми внутрішкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ - початок ХХІ століття", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 - теорія і методика управлінняСорочан, Т. М.
2016Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, доцента Кучай Тетяни Петрівни на дисертацію Ульянової Вікторії Станіславівни «Теоретичні і методичні засади адаптивного управління якістю музичної освіти у вищому педагогічному навчальному закладі», подану до захисту в спеціалізовану вчену раду Д 29.053.03 ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 - теорія та методика управління освітою Кучай, Т. П.
2016Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Харківської Алли Анатоліївни на дисертацію Місько Н. В. «Розвиток наукового тезауруса вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть XX – початок XXI століття)», подану на захист в спеціалізовану вчену раду Д29.053.03 ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 - теорія та методика управління освітоюХарківська, А. А.
2016Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Штефан Людмили Андріївни на дисертацію Єпіхіної Марини Анатоліївни «Етнопедагогічні основи навчально-виховної роботи загальноосвітніх шкіл східноукраїнського регіону (60-90-ті роки ХХ століття)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогікиШтефан, Л. А.