Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/833
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗолотарьова, О. В.-
dc.date.accessioned2016-06-09T21:49:08Z-
dc.date.available2016-06-09T21:49:08Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.other378.03(043.5)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/833-
dc.descriptionЗолотарьова О. В. Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / О. В. Золотарьова ; наук. кер. В. І. Сипченко ; ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет". – Слов`янськ, 2016. - 269 с.uk_UA
dc.description.abstractУ дисертації представлено науково-методичне обґрунтування проблеми формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу. Визначено ступінь дослідження проблеми формування ціннісних орієнтацій у філософській, психологічній та педагогічній літературі; виявлено сутність, структуру й особливості формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу; визначено критерії, показники та рівні сформованості ціннісних орієнтацій студентів. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу. Здійснено аналіз ефективності впровадження визначених педагогічних умов за чотирма критеріями – мoтивaцiйним, когнітивним, діяльнісним, рефлексивним.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"uk_UA
dc.subjectстудентиuk_UA
dc.subjectвихованняuk_UA
dc.subjectвищі навчальні закладиuk_UA
dc.subjectвиховна роботаuk_UA
dc.subjectцінностіuk_UA
dc.titleФормування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладуuk_UA
dc.title.alternativeдисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zolotariova_dis.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.