Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/833
Title: Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу
Other Titles: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Золотарьова, О. В.
Keywords: студенти
виховання
вищі навчальні заклади
виховна робота
цінності
Issue Date: 2016
Publisher: ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"
Abstract: У дисертації представлено науково-методичне обґрунтування проблеми формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу. Визначено ступінь дослідження проблеми формування ціннісних орієнтацій у філософській, психологічній та педагогічній літературі; виявлено сутність, структуру й особливості формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу; визначено критерії, показники та рівні сформованості ціннісних орієнтацій студентів. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу. Здійснено аналіз ефективності впровадження визначених педагогічних умов за чотирма критеріями – мoтивaцiйним, когнітивним, діяльнісним, рефлексивним.
Description: Золотарьова О. В. Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / О. В. Золотарьова ; наук. кер. В. І. Сипченко ; ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет". – Слов`янськ, 2016. - 269 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/833
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zolotariova_dis.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.