Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/818
Title: Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки
Other Titles: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Зелінський, С. С.
Keywords: компетентність
професійна підготовка
інформаційно-комунікаційні технології
Issue Date: 2016
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено дослідженню проблеми формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки. З’ясовано ступінь дослідженості проблеми з урахуванням наукових положень компетентнісного підходу в освіті, сутнісних ознак понять „компетентність”, „професійна компетентність”, „інформаційна грамотність”, „інформаційна компетентність”, схарактеризовано спрямованість фахової підготовки майбутніх інженерів на формування в них інформатичної компетентності. Визначено сутність, компоненти, критерії та показники сформованості в майбутніх інженерів інформатичної компетентності. Теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та експериментально перевірено педагогічні умови формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки з урахуванням сучасних тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
Description: Зелінський С. С. Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / С. С. Зелінський ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2016. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/818
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelinskii.PDF427.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.