Матеріали науково-практичних конференцій Community home page

Browse

Sub-communities within this community

Collections in this community

Актуальні проблеми взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 29 вересня 2015 р.)

Регіональні ЗМІ України : історія, сучасний стан та перспективи розвитку

Матеріали Регіональної науково-практичної інтернет-конференції

Творчість Тараса Шевченка в контексті доби

Матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

Функціонально-стилістичний потенціал романо- германських мов у європейському просторі

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції (19 травня 2017, м. Полтава-Старобільськ)

Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття

До 35-ї річниці заснування кафедри філологічних дисциплін