Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7549
Title: Використання онлайн-сервісів у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи як запорука успішного формування медіакомпетентності
Authors: Толмачова, І. Г.
Keywords: школярі
професійна підготовка
майбутні учителі
початкова школа
Issue Date: 2021
Abstract: У статті актуалізовано те, що в умовах інформатизації, цифровізації, дидіжиталізації освіти сучасні вчителі початкової школи мають володіти медіакомпетентністю. Проаналізовано розвідки зарубіжних та вітчизняних учених стосовно поняття «медіакомпетентність майбутніх учителів початкової школи». У ході ретроспективного аналізу охарактеризовано означене поняття як індивідуальна риса особистості, інтегрована характеристика знань, умінь, навичок, що дозволить здобувачам освіти використовувати медіазасоби для реалізації освітніх завдань в умовах діджиталізації. Підкреслено, що систематичне використання медіазасобів, онлайн-сервісів у ході професійної підготовки дозволить сформувати компетенції, професійні, осучаснені якості майбутніх учителів, а також медіакомпетентність як важливу рису фахівця нової генерації. Надано перелік медіапродуктів у результаті інтеграції професійної підготовки майбутніх учителів з сучасними освітніми онлайнсервісами.
Description: Толмачова І. Г. Використання онлайн-сервісів у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи як запорука успішного формування медіа компетентності / І. Г. Толмачова // «Science and education: problems, prospects and innovations» (March 3-5, 2021). - CPN Publishing Group, Kyoto, Japan, 2021. - Р. 530– 538.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7549
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tolmachova.pdf318.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.