Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/747
Title: Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу
Other Titles: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Золотарьова, О. В.
Keywords: вищі навчальні заклади
виховна робота
цінності
студенти
Issue Date: 2016
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації представлено науково-методичне обґрунтування проблеми формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу. Визначено ступінь дослідження проблеми формування ціннісних орієнтацій у філософській, психологічній та педагогічній літературі; виявлено сутність, структуру й особливості формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу; визначено критерії, показники та рівні сформованості ціннісних орієнтацій студентів. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу. Здійснено аналіз ефективності впровадження визначених педагогічних умов за чотирма критеріями – мoтивaцiйним, когнітивним, діяльнісним, рефлексивним.
Description: Золотарьова О. В. Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / О. В. Золотарьова ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільск, 2016. - 27 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/747
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zolotariova_Aref.pdf267.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.