Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/652
Title: Здоров’язбережувальний напрям роботи в початковій школі як умова удосконалення навчально-виховного процесу
Authors: Крошка, С. А.
Борисенко, Л. Л.
Keywords: культура здоров'я
початкова освіта
виховання
здоров'є
навчання
Issue Date: 2014
Abstract: Головною умовою покращення здоров'я учнів є створення здоров'язберігаючого середовища, головними ознаками якого є: оптимальне поєднання методів, форм, засобів навчання та виховання, їх відповідність віковим особдивостям школярів; дослідження впливу нових навчально-методичних засобів навчання на здоров'я учнів; дотримання режиму рухової активності, поєднання рухового і статичного навантаження; забезпечення емоційно сприятливої атмосфери навчання; формування в учнів та їх батьків культури здоров'я.
Description: Здоров’язбережувальний напрям роботи в початковій школі як умова удосконалення навчально-виховного процесу / С. А. Крошка, Л. Л. Борисенко // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання : наукова дискусія : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції. – Суми : СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2014. – С. 178–182.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/652
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroshka Borisenko_4.pdf155.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.