Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/590
Title: Аксіологічний контекст виховання студентської молоді в Інтернет-просторі
Authors: Бутенко, Л. Л.
Keywords: студенти
Інтернет-простір
медіа-простір
виховання
Issue Date: 2015
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У статті розкрито особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в сучасному Інтернет-просторі. Розкрито сутність та особливості аксіологічної проблематики Інтернет-буття, вплив цінностей Інтернет-простору на суспільство, людину та комунікацію, сучасні підходи до визначення поняття «аксіологія Інтернету». Схарактеризовано аксіологічні засади медіаконтенту як засобу виховання та самовиховання студентської молоді. Представлено сутнісні характеристики аксіологічного контексту виховання студентської молоді в Інтернет- просторі. Розкрито розвивальний, евристичний, аксіологічний потенціал Інтернет-простору в контексті вирішення завдань виховання сучасної студентської молоді, ризики формування ціннісних орієнтацій студентів в умовах медіакомунікації, спілкування у соціальних мережах.
Description: Бутенко Л. Л. Аксіологічний контекст виховання студентської молоді в Інтернет-просторі / Л. Л. Бутенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2015. - № 2 (291). - С. 18 - 28.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/590
Appears in Collections:Cтатті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Butenko.pdf917.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.