Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5235
Title: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Пахомова, Л. В.
Keywords: майбутні фахівці
соціальна педагогіка
інноваційні технології
Issue Date: 2020
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: На підставі аналізу наукової літератури розкрито ступінь дослідженості проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання інноваційних технологій у професійній діяльності; схарактеризовано сутність і види інноваційних технологій професійної діяльності соціального педагога; розкрито стан підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання інноваційних технологій у професійній діяльності з урахуванням критеріїв і показників сформованості інноваційно-технологічної готовності. Теоретично обґрунтовано та розроблено педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання інноваційних технологій у професійній діяльності та експериментально перевірено їхню ефективність.
Description: Пахомова Л. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання інноваційних технологій у професійній діяльності : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка / Лідія Валеріївна Пахомова ; наук. кер. Ольга Ігорівна Рассказова ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. - Харків, 2020. - 315 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5235
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pakhomova.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.