Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5224
Title: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФІЛАКТИКИ ПОВЕДІНКОВИХ ДЕВІАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Authors: Степаненко, В. І.
Keywords: заклади освіти
середня освіта
обдаровані діти
Issue Date: 2020
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації обґрунтовано теоретичні і практичні засади профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти. На підставі міждисциплінарного аналізу досліджуваної проблеми визначено основні її аспекти: соціально-філософський, історико-педагогічний, медико-психологічний, соціально-психологічний і соціально-педагогічний. Розкрито сутність і зміст поведінкових девіацій одарованих учнів, визначено чинники ризику їх виникнення. Охарактеризовано параметри соціально-педагогічного простору й середовища, адаптаційного потенціалу обдарованих учнів у контексті проблеми дослідження, проаналізовано її сучасний стан. Сформовано соціально-психологічний портрет обдарованих учнів молодшого, середнього і старшого шкільного віку щодо їхньої стійкості до чинників ризику поведінкових девіацій. Обґрунтовано та змістовно розроблено систему профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти, розкрито механізми її впровадження за двома напрямами: організація профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів та підготовка суб’єктів до здійснення відповідної діяльності. Перевірено ефективність системи профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти, визначено подальші перспективи дослідноекспериментальної роботи.
Description: Степаненко В. І. Теорія і практика профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти : дис. на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка / Вікторія Іванівна Степаненко ; наук. кер. О. Л. Караман ;Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. - Старобільськ, 2020. - 603 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5224
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanenko.pdf10.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.