Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5223
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Боровик, М. А.
Keywords: професійна підготовка
офіцери поліції
Issue Date: 2020
Abstract: Проаналізовано зарубіжний досвід підготовки поліцейських до професійної діяльності в контексті розв’язання проблеми формування фізичної витривалості у вітчизняному науковому дискурсі. Розкрито сутність і структуру фізичної витривалості як професійно важливої якості майбутніх офіцерів поліції, критерії та рівні її сформованості. Схарактеризовано сучасний стан та особливості процесу формування фізичної витривалості в майбутніх офіцерів поліції в закладах вищої освіти МВС України. Виокремлено та обґрунтовано педагогічні умови формування фізичної витривалості в майбутніх офіцерів поліції, здійснено їхню змістовну розробку. Експериментально доведено ефективність реалізації запропонованих педагогічних умов.
Description: Боровик М. О. Педагогічні умови формування фізичної витривалості у майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Микола Олександрович Боровик ; наук. кер. О. І. Федоренко ; Харківський національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2020. - 384 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5223
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borovik.pdf3.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.