Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/514
Title: Теорія і методика управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах
Authors: Шарата, Н. Г.
Keywords: управління
вищі навчальні заклади
управління навчальними закладами
управлінська діяльність
Issue Date: 2016
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертація присвячена проблемі управління інноваційно-педагогічною діяльністю у ВНЗ. Визначено тенденції розвитку вищої освіти; схарактеризовано нормативно-правове забезпечення інноваційно-педагогічної діяльності у ВНЗ та витлумачено ключові поняття дослідження; розроблено критерії, показники й piвнi ефективності управління інноваційно-педагогічною діяльністю у ВНЗ; визначено організаційно-пeдaгoгiчнi умови управління інноваційно-педагогічною діяльністю у ВНЗ; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель системи управління інноваційно-педагогічною діяльністю у ВНЗ; розроблено організаційно-педагогічний механізм її реалізації та орієнтовну професійну програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності.
Description: Шарата Н. Г. Теорія і методика управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук : 13.00.06 – тeopiя і мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю / Н. Г. Шарата; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2016. - 40 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/514
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharata.pdf751.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.