Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5129
Title: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ЕЙДЖИЗМУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗВО
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Печериця, Н. М.
Keywords: заклади освіти
вищі навчальні заклади
вища освіта
студентство
соціально-педагогічна діяльність
Issue Date: 2020
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертаційній роботі на підставі аналізу наукової літератури досліджено проблему корекції ейджизму молоді в соціально-педагогічному контексті. Здійснено аналіз ключових понять „ейджизмˮ, „ейджизм молодіˮ, „ейджизм студентської молодіˮ, „соціально-педагогічна корекція ейджизму студентської молодіˮ. Розкрито сутність та особливості соціально-педагогічної корекції ейджизму студентської молоді в освітньо-культурному середовищі вишу в умовах інформаційного суспільства, проаналізовано її сучасний стан. Теоретично обґрунтовано, впроваджено систему соціально-педагогічної корекції ейджизму студентської молоді в освітньо-культурному середовищі закладу вищої освіти та доведено її ефективність.
Description: Печериця Н. М. Соціально-педагогічна корекція ейджизму студентської молоді в освітньо-культурному середовищі ЗВО : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук (доктора філософії) зі спеціальності 13.00.05 – „соціальна педагогіка ˮ / Н. М. Печериця ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченкаˮ. – Старобільськ, 2020. - 21 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5129
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pechericia.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.