Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5127
Title: Педагогічні умови формування фізичної витривалості у майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Боровик, М. О.
Keywords: професійна підготовка
офіцери поліції
Issue Date: 2020
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Проаналізовано зарубіжний досвід підготовки поліцейських до професійної діяльності в контексті розв’язання проблеми формування фізичної витривалості у вітчизняному науковому дискурсі. Розкрито сутність і структуру фізичної витривалості як професійно важливої якості майбутніх офіцерів поліції, критерії та рівні її сформованості. Схарактеризовано сучасний стан та особливості процесу формування фізичної витривалості в майбутніх офіцерів поліції в закладах вищої освіти МВС України. Виокремлено та обґрунтовано педагогічні умови формування фізичної витривалості в майбутніх офіцерів поліції, здійснено їхню змістовну розробку. Експериментально доведено ефективність реалізації запропонованих педагогічних умов.
Description: Боровик М. О. Педагогічні умови формування фізичної витривалості у майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / М. О. Боровик ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». - Старобільськ, 2020. - 21 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5127
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borovik.pdf928.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.