Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5126
Title: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З АУТИЗМОМ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Гладун, Т. О.
Keywords: інклюзивна освіта
заклади освіти
освітнє середовище
компетентність
Issue Date: 2020
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми розвитку соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку з аутизмом в умовах інклюзивної світи, досліджено її розгляд у науковій літературі. Визначено сутність, складники та особливості розвитку соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку з аутизмом в умовах інклюзивної освіти. Схарактеризовано сучасний стан розвитку соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку з аутизмом в інклюзивному освітньому середовищі ЗЗСО на основі розробленого й дібраного діагностичного інструментарію. Теоретично обґрунтовано соціально-педагогічні умови розвитку соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку з аутизмом в інклюзивному освітньому середовищі ЗЗСО. Експериментально перевірено ефективність розроблених соціально-педагогічних умов шляхом упровадження програми розвитку соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку з аутизмом.
Description: Гладун Т. О. Розвиток соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку з аутизмом в умовах інклюзивної світи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка / Т. О. ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” . – Старобільськ, 2020. - 21 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5126
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_30.05.2020.pdf420.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.