Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/490
Title: Структура й ареальна характеристика лексики традиційного ткацтва в українських східнослобожанських говірках
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Authors: Ніколаєнко, І. О.
Keywords: говірки
лексика
Слобожанщина
ткацтво
Issue Date: 2000
Publisher: Запорізький державний університет
Abstract: У дисертації подано опис складу й семантичної структури та просторової поведінки лексики традиційного ткацтва в українських східнослобожанських говірках південно-східного наріччя у зіставленні з іншими діалектами. Здійснено ономасіологічний аналіз назв технологічних операцій, прийомів і способів обробки сировини, продуктів виробництва та інших ткацьких реалій. Доведено, що, незважаючи на архаїзацію, промисел відносно добре зберігся на рівні мовної свідомості й засвідчує зв’язок з екстралінгвістичними реаліями двох планів: матеріальним виробництвом та міфологічними уявленнями, які визначають способи й засоби номінації реалій та їх частин. Проаналізовано східнослобожанські генуїнні та статуальні вербальні засоби ткацтва у слов’янському контексті, що уможливило виділення ряду паралелей і міждіалектних зв’язків. Досліджена просторова поведінка ареально релевантної лексики й семантики, що дозволило за рядом ознак (набір репрезентантів семи; маніфестанти, уживані спорадично; назви-гетероніми, які функціонують в одній говірці) на території східнослобожанських говірок окреслити західний, центральний та східний мікроареали. Репрезентований у роботі матеріал виявлено автором експедиційним шляхом.
Description: Ніколаєнко І.О. Структура й ареальна характеристика лексики традиційного ткацтва в українських східнослобожанських говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / І. О. Ніколанко ; наук. кер. П. Ю. Гриценко ; Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/490
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolaenko.pdf69.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.