Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4634
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАНЯТЬ З ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТУ
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Полулященко, Т. Л.
Keywords: педагогічні умови
виховання
фізичні якості
велосипедний спорт
позакласні заняття
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертаційній роботі представлено результати комплексного розв’язання проблеми виховання фізичних якостей учнів основної школи у процесі позакласних занять з велосипедного спорту. Досліджено стан розробленості проблеми фізичного виховання учнів основної школи у процесі позакласних занять у науковій психолого-педагогічній літературі; узагальнено особливості фізичного виховання учнів на позакласних заняттях з велосипедного спорту; визначено базові поняття дослідження – ,,фізичні якості” та ,,виховання фізичних якостей”; розкрито сутність і зміст виховання фізичних якостей учнів основної школи під час позакласних занять з велосипедного спорту як педагогічного процесу. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови виховання фізичних якостей учнів основної школи у процесі позакласних занять з велосипедного спорту; розроблено критеріальну базу та діагностичний інструментарій для визначення їх ефективності.
Description: Полулященко Т. Л.  Педагогічні умови виховання фізичних якостей учнів основної школи у процесі позакласних занять з велосипедного спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання / Т. Л.Полулященко ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4634
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.pdf777.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.