Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4461
Title: Розвиток заочної педагогічної освіти в Україні (50–80-ті рр. ХХ століття)
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Ковпак, О. С.
Keywords: педагогічна освіта
заочна освіта
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертацію присвячено комплексному історико-педагогічному дослідженню розвитку заочної педагогічної освіти в Україні у 50–80-х рр. ХХ ст. У роботі представлено історіографію проблеми, систематизовано джерельну базу дослідження, схарактеризовано соціально-історичний контекст розвитку заочної педагогічної освіти в Україні у 50–80-х рр. ХХ ст. як сукупність соціально-економічних і соціально-політичних умов, що визначали її мету, завдання, характер та особливості, визначено й обґрунтовано основні етапи розвитку заочної педагогічної освіти в досліджуваний період. З’ясовано особливості організації сесій та специфіку організації практик і самостійної роботи у педагогічних навчальних закладах на заочній формі навчання в Україні у 50–80-х рр. ХХ ст. відповідно до визначених етапів, окреслено прогностичні можливості розвитку заочної педагогічної освіти в Україні з урахуванням історико-педагогічного досвіду.
Description: Ковпак О. С. Розвиток заочної педагогічної освіти в Україні (50–80-ті рр. ХХ століття) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Олена Скргіївна Ковпак ; наук. кер. Леонід Цезаревич Ваховський ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2019. - 252 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4461
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovpak dis.pdf848.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.