Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4460
Title: ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МОДЕЛЬЄРІВ-ПЕРУКАРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Віщенко, О. В.
Keywords: моделювання
фахова підготовка
професійна підготовка
образне мислення
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено проблемі розробки та впровадження педагогічних умов формування художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової підготовки. На підставі аналізу філософської, психологічної, культурологічної, психолого-педагогічної літератури розкрито понятійно-категоріальний апарат проблеми формування художньо-образного мислення майбутніх модельєрівперукарів; схарактеризовано сутність, структуру та особливості процесу формування художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у закладах вищої освіти; розроблено критеріально-діагностичний інструментарій та визначено рівні сформованості художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів. Теоретично обґрунтовано та змістовно розроблено педагогічні умови формування художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі вивчення фахових дисциплін. Здійснено експериментальну перевірку ефективності розроблених педагогічних умов формування художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової підготовки.
Description: Віщенко О. В. Формування художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової підготовки : дис. на здобуття наук. ступ. кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (01 – Освіта/Педагогіка) / Ольга Володимирівна Віщенко ; наук. кер. Сергій Вікторович Савченко ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. - Старобільськ, 2019. - 268 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4460
ISSN: УДК [377:687.53]:159.955(043.5)
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vishenko dis.pdf7.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.