Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4424
Title: ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ПРИСТРОЇВ У НАВЧАННІ БАКАЛАВРІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Модло, Є. О.
Keywords: моделювання
технічні об’єкти
мобільні пристрої
Issue Date: 2019
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено проблемі розробки та впровадження методики використання мобільних інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів. На підставі аналізу наукової літератури теоретично обґрунтовано та розроблено зміст компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів, критерії її сформованості та модель процесу використання мобільних інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів. Розроблено та експериментально перевірено методику використання мобільних інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів; уточнено поняття мобільного інтернет-пристрою; удосконалено систему засобів мобільних ІКТ навчання бакалаврів електромеханіки; дістала подальшого розвитку методика навчання бакалаврів електромеханіки комп’ютерного моделювання.
Description: Модло Є. О. Застосування мобільних Інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (01 – Освіта/Педагогіка) / Євгеній Олександрович Модло ; наук. кер. Сергій Олексійович Семеріков ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Кривий Ріг, 2019. - 330 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4424
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Modlo.pdf11.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.