Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4235
Title: МОБІЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Ткачук, В. В.
Keywords: засоби навчання
майбутні фахівці
інженери-педагоги
інформаційні технології
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено проблемі використання мобільних інформаційно-комунікаційних технологій як засобу навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів. На підставі аналізу наукової літератури розкрито теоретичні засади навчання інформатичних дисциплін та використання мобільних ІКТ у підготовці майбутніх інженерів-педагогів; визначено зміст, критерії та рівні сформованості інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів; теоретично обґрунтовано та розроблено модель процесу використання мобільних ІКТ як засобу навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів. У дослідженні розроблено та експериментально перевірено методику використання мобільних ІКТ як засобу навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів; удосконалено структуру за зміст професійних компетентностей інженера-педагога; дістали подальшого розвитку методичні засади навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів.
Description: Ткачук В. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (01 – Освіта/Педагогіка) / В. В, Ткачук ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. - 21 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4235
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachook avtoref.pdf926.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.